Organisatie

De Beste Thuiszorg werkt met kleine teams die een vaste samenstelling hebben, waardoor er snel een vertrouwde band ontstaat. Samen met u en uw naasten willen we de zorg optimaal voor u regelen. Hierbij staan we garant voor de kwaliteit van de geboden zorg. Verzorging en verpleging kan variëren van enkele minuten per dag voor bijvoorbeeld het aanreiken van medicatie, tot aan 24 uurs toezicht, waarbij u dag en nacht een beroep op ons kunt doen.

Specialistische verpleegkundige zorg

Specialistische zorg wordt gegeven aan mensen die een bijzondere aandoening of zorgvraag hebben. Bijvoorbeeld iemand die thuis chemotherapie krijgt, of pijnbestrijding die ook thuis kan worden verzorgd. Dit is mogelijk doordat steeds meer ‘ziekenhuistechnologie’ ook thuis gebruikt kan worden. De verpleegkundigen die deze zorg bieden, zijn daarvoor speciaal geschoold en kunnen complexe verpleegkundige zorg ook thuis bieden. Hierbij houden ze direct contact met de behandelend specialist en huisarts.

Huishoudelijke ondersteuning

Heeft u hulp nodig in huis? Bijvoorbeeld iemand die helpt bij het schoonmaken? Of iemand die ondersteunt bij het opruimen of de afwas doen? De Beste Thuiszorg helpt u, daar waar nodig, met het huishouden. Wij zien het verlenen van goede dienstverlening als een basisvoorwaarde om zorg te mogen leveren. Daarbij verplichten we ons ertoe kwaliteit te leveren die aansluit bij de wensen van u.

Wet en regelgeving

In Nederland kennen we uiteenlopende wet- en regelgevingen die zorg en welzijn mogelijk maken. Te denken valt aan de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Zorgverzekeringswet (ZVW). Wij zijn er goed in thuis en kunnen u ten alle tijden informeren wat voor u de mogelijkheden zijn. Voor vragen over kosten, wetgeving en uw rechten neem contact op met onze zorg coördinator.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)
De Wet Langdurige Zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Deze zorg kan ook in uw eigen woning gegeven worden. Er is dan altijd iemand nabij en oproepbaar en desgewenst kan er gezorgd worden voor maaltijden, verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Het CIZ stelt de indicatie voor deze vorm van zorg.
Kosten: Voor deze vorm van zorg en ondersteuning betaald u een inkomensafhankelijke
eigenbijdrage, deze is wettelijk bepaald. Maak zelf een berekening op: www.hetcak.nl.
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een een zorgvraag de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. WMO-hulp kan aangevraagd
worden bij de gemeente waarin u woont. Het kan dan gaan om huishoudelijke hulp, begeleiding en/of dagbesteding. De gemeente stelt de indicatie voor deze vorm van zorg.

Kosten: Voor deze vorm van zorg en ondersteuning betaald u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, deze is wettelijk bepaald.

Maak zelf een berekening op: www.hetcak.nl.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten om de kosten voor medisch noodzakelijke zorg te dekken. Hieronder valt ook Wijkverpleging. Deze zorg kan bestaan uit persoonlijke verzorging en/of verpleging zoals hulp bij wassen en aankleden, wondverzorging en medicatie toediening. De wijkverpleegkundige van De Beste  Thuiszorg stelt de indicatie voor deze vorm van zorg.
Kosten: Voor deze vorm van zorg en ondersteuning betaald u geen eigen bijdrage, de kosten worden volledig vergoedt door uw zorgverzekeraar.

Meer informatie
Zorgatlas: http://www.zorghulpatlas.nl/zorgatlas/wet-en- regelgeving-zorg- en-welzijn/
Regelhulp: https://www.regelhulp.nl/

Blijf altijd op de hoogte !